KHÓA BỒI DƯỠNG ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 6/2018
Thông tin khóa học
Ứng dụng CNTT
1 Giáo viên
77 Học viên
23 Nội dung

Chứng chỉ ứng dụng CNTT là chứng chỉ quốc gia nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 21/6/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)

Theo đó, chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT gồm chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao. Thông tư 03 của Bộ TT&TT nêu rõ, chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 6 mô-đun:

-Hiểu biết về CNTT cơ bản;

-Sử dụng máy tính cơ bản;

-Xử lý văn bản cơ bản;

-Sử dụng bảng tính cơ bản;

-Sử dụng trình chiếu cơ bản;

-Sử dụng Internet cơ bản.

Còn chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao gồm 9 mô-đun: xử lý văn bản nâng cao; sử dụng bảng tính nâng cao; sử dụng trình chiếu nâng cao; sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu; thiết kế đồ họa hai chiều; biên tập ảnh; biên tập trang thông tin điện tử; an toàn, bảo mật thông tin; sử dụng phần mềm kế hoạch dự án.

Cá nhân đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản phải đáp ứng yêu cầu của cả 6 mô đun nêu trên. Còn cá nhân đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao phải đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, đồng thời đáp ứng yêu cầu của tối thiểu 3 trong 9 mô-đun quy định.

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản rất cần thiết đối với sinh viên và người lao động hoàn thiện các văn bằng chứng chỉ để tốt nghiệp, xin việc hoặc thi tuyển viên chức, công chức hoặc nâng ngạch, hoàn thiện hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn do Cơ quan Nhà nước ban hành.

Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao cần thiết đối với các cán bộ, chuyên viên cần hoàn thiện hồ sơ thể hiện kỹ năng cao cấp về sử dụng CNTT, thuận lợi cho việc nâng ngạch, tăng bậc lương.

Để chuẩn bị điều kiện cho việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT, trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn đã xây dựng tài liệu, giáo trình để đảm bảo việc bồi dưỡng, ôn tập, luyện thi Ứng dụng CNTT cơ bản/nâng cao trên máy tính theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.

Tên giáo viên Vai trò Số nội dung
Bùi Văn Thiệu Chủ khóa học 23
Tên nội dung Kiểu nội dung Người tạo
Bài 1. Hệ Điều Hành Tài liệu bvthieu
Bài 2. Tập tin và Thư mục Tài liệu bvthieu
Bài 3. Phần Cứng Tài liệu bvthieu
Bài 4. Control Panel.pptx Tài liệu bvthieu
Bài 5. Phần mềm.pptx Tài liệu bvthieu
Bài6. Xử lý sự cố.pptx Tài liệu bvthieu
Bài 7. Các tính năng phổ biến.pptx Tài liệu bvthieu
Bài 8. Microsoft Word 2010.pptx Tài liệu bvthieu
Bài 9. Microsoft Excel 2010.pptx Tài liệu bvthieu
Bài 10. PowerPoint 2010.pptx Tài liệu bvthieu
Bài 11. Microsoft Access.pptx Tài liệu bvthieu
Bài 12. World Wide Web.pptx Tài liệu bvthieu
Bài 13. Kết nối mạng.pptx Tài liệu bvthieu
Bài 14. Truyền thông kỹ thuật số.pptx Tài liệu bvthieu
Bài 15. Công dân kỷ nguyên số.pptx Tài liệu bvthieu
Bài 16. Tìm kiếm thông tin.pptx Tài liệu bvthieu
Ôn tập và giải đáp câu hỏi từ Bài 1 đến Bài 3 Bài tiểu luận bvthieu
Ôn tập và Giải đáp câu hỏi từ Bài 4 đến Bài 6 Bài tiểu luận bvthieu
Ôn tập và Giải đáp câu hỏi Bài 8 Bài tiểu luận bvthieu
Ôn tập và Giải đáp câu hỏi Bài 9 Bài tiểu luận bvthieu
Ôn tập và Giải đáp câu hỏi Bài 10 Bài tiểu luận bvthieu
Ôn tập và Giải đáp câu hỏi từ Bài 11 đến Bài 13 Bài tiểu luận bvthieu
Ôn tập và Giải đáp câu hỏi từ Bài 14 đến Bài 16 Bài tiểu luận bvthieu
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.