Bài giảng Môn Chính trị
Thông tin khóa học
Bộ Môn Chung
2 Giáo viên
164 Học viên
14 Nội dung
Khóa học này chưa có mô tả
Tên giáo viên Vai trò Số nội dung
Bùi Văn Thiệu Chủ khóa học 14
Phan Thanh Lâm Giáo viên 0
Tên nội dung Kiểu nội dung Người tạo
Bài 1.pptx Tài liệu bvthieu
Bài 2.pptx Tài liệu bvthieu
Bài 3.pptx Tài liệu bvthieu
Bài 4.pptx Tài liệu bvthieu
Bài 5.pptx Tài liệu bvthieu
Bài 6 .pptx Tài liệu bvthieu
Lời di ngôn giảng dạy của Chủ Tịch Hồ Chí Mình dành cho nhân dân Việt Nam Video bvthieu
Giáo sư Hoàng Chí Bảo kể chuyện về Bác Hồ Video bvthieu
PHIM BÀI GIẢNG 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - TẬP 1 Video bvthieu
PHIM BÀI GIẢNG 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - TẬP 2 Video bvthieu
PHIM BÀI GIẢNG 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - TẬP 3 Video bvthieu
PHIM BÀI GIẢNG 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - TẬP 4 Video bvthieu
PHIM BÀI GIẢNG 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - TẬP 5 Video bvthieu
PHIM BÀI GIẢNG 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - TẬP 6 Video bvthieu
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.