Bài Giảng Môn Pháp Luật Năm 2018
Thông tin khóa học
Bộ Môn Chung
2 Giáo viên
5 Học viên
9 Nội dung
Khóa học này chưa có mô tả
Tên giáo viên Vai trò Số nội dung
Bùi Văn Thiệu Chủ khóa học 9
Phan Thanh Lâm Giáo viên 0
Tên nội dung Kiểu nội dung Người tạo
Pháp luật đại cương- Bai1 I Khái niệm cơ bản về Nhà nước Video bvthieu
Pháp luật đại cương- Bai1 II Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam Video bvthieu
Pháp luật đại cương- Bài 2 Bài tập Video bvthieu
Pháp luật đại cương- Bai2 I Khái niệm cơ bản về pháp luật Video bvthieu
Pháp luật đại cương- Bai2 II Qui phạm pháp luật Video bvthieu
Pháp luật đại cương- Bai2 III Quan hệ pháp luật Video bvthieu
Pháp luật đại cương- Bai2 IV Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý Video bvthieu
Pháp luật đại cương- Bai3 I Khái quát về hệ thống pháp luật. Video bvthieu
Pháp luật đại cương- Bai3 II Hệ thống văn bản QPPL Việt Nam Video bvthieu
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.