Bài giảng môn Quản trị doanh nghiệp
Thông tin khóa học
Ngành Kế toán doanh nghiệp
2 Giáo viên
164 Học viên
5 Nội dung
Khóa học này chưa có mô tả
Tên giáo viên Vai trò Số nội dung
Bùi Văn Thiệu Chủ khóa học 5
Phan Thanh Lâm Giáo viên 0
Tên nội dung Kiểu nội dung Người tạo
Giới Thiệu Môn học Video bvthieu
Quản trị doanh nghiệp - Tổng quan Video bvthieu
Quản trị doanh nghiệp - Bài 2 - Tổ chức doanh nghiệp Video bvthieu
Quản trị doanh nghiệp - Bài 3 - Quản trị chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp Video bvthieu
Quản trị doanh nghiệp- bài 4 - Quàn trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Video bvthieu
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.