Bài Giảng môn Lý thuyết thống kê
Thông tin khóa học
Ngành Kế toán doanh nghiệp
2 Giáo viên
76 Học viên
9 Nội dung
Khóa học này chưa có mô tả
Tên giáo viên Vai trò Số nội dung
Bùi Văn Thiệu Chủ khóa học 9
Phan Thanh Lâm Giáo viên 0
Tên nội dung Kiểu nội dung Người tạo
Lý Thuyết Nguyên Lý Thống Kê - Kiểm định - Part 1 Video bvthieu
Lý Thuyết Nguyên Lý Thống Kê - Kiểm định - Part 2 Video bvthieu
Lý Thuyết Nguyên Lý Thống Kê - Kiểm định - Part 3 Video bvthieu
Lý Thuyết Nguyên Lý Thống Kê - Kiểm định - Part 4 Video bvthieu
Lý Thuyết Nguyên Lý Thống kê - Kiểm định - Part 5 Video bvthieu
Giải bài tập Nguyên Lý Thống Kê - Kiểm định - Bài 1 Video bvthieu
Giải bài tập Nguyên Lý Thống Kê - Chương Ước lượng - Bài 1 Video bvthieu
Giải bài tập Nguyên Lý Thống Kê - Chương Ước lượng - Bài 2 Video bvthieu
Giải bài tập Nguyên Lý Thống Kê - Chương Ước lượng - Bài 3 Video bvthieu
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.