Bài giảng Kỹ năng học tập
Thông tin khóa học
Bộ Môn Chung
2 Giáo viên
164 Học viên
6 Nội dung
Khóa học này chưa có mô tả
Tên giáo viên Vai trò Số nội dung
Bùi Văn Thiệu Chủ khóa học 6
Phan Thanh Lâm Giáo viên 0
Tên nội dung Kiểu nội dung Người tạo
Kỹ năng học tập - Phương pháp ôn tập hiệu quả. Video bvthieu
Kỹ năng học tập - Thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch Video bvthieu
Kỹ năng học tập - Kỹ năng lắng nghe Video bvthieu
Kỹ năng học tập - Kỹ năng ghi chép Video bvthieu
Kỹ năng học tập - Quản lý thời gian Video bvthieu
Kỹ năng học tập - Nhận thức và thích nghi với sự thay đổi. Video bvthieu
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.