Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô
Thông tin khóa học
Ngành Kế toán doanh nghiệp
2 Giáo viên
164 Học viên
4 Nội dung
Khóa học này chưa có mô tả
Tên giáo viên Vai trò Số nội dung
Bùi Văn Thiệu Chủ khóa học 4
Phan Thanh Lâm Giáo viên 0
Tên nội dung Kiểu nội dung Người tạo
Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Khái quát Video bvthieu
Kinh tế vĩ mô - Chương 2 - Đo lường sản lượng quốc gia Video bvthieu
Kinh tế vĩ mô - Chương 3 - Xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở Video bvthieu
Kinh tế vĩ mô - Chương 4 - Thị trường tiền tệ và chính sách tiền tệ. Video bvthieu
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.