Bài giảng Giáo dục Quốc Phòng - An ninh
Thông tin khóa học
Bộ Môn Chung
2 Giáo viên
76 Học viên
27 Nội dung
Khóa học này chưa có mô tả
Tên giáo viên Vai trò Số nội dung
Bùi Văn Thiệu Chủ khóa học 27
Phan Thanh Lâm Giáo viên 0
Tên nội dung Kiểu nội dung Người tạo
Nghệ thuật quân sự Việt Nam - Phần 1: Kháng chiến chống Pháp Video bvthieu
Nghệ thuật Quân sự Việt Nam - Phần 2: Kháng chiến chống Mỹ Video bvthieu
Bai 1 HPI.pdf Tài liệu bvthieu
Bai 2 HP I.pdf Tài liệu bvthieu
Bai 3 HP I.pdf Tài liệu bvthieu
Bai 4 HP I.pdf Tài liệu bvthieu
Bai 5 HPI.pdf Tài liệu bvthieu
Bai 6 HP I.pdf Tài liệu bvthieu
Những câu chuyện lịch sử để đời của Chủ Tịch Hồ Chí Minh do GS - TS Hoàng Chí Bảo Trình Bày Video bvthieu
BÀI 1.doc Tài liệu bvthieu
Bài 2.doc Tài liệu bvthieu
BÀI 3.doc Tài liệu bvthieu
BÀI 4.doc Tài liệu bvthieu
Bài 5.doc Tài liệu bvthieu
Bài 6.doc Tài liệu bvthieu
Bài 7.doc Tài liệu bvthieu
Bài 8.doc Tài liệu bvthieu
Nghệ thuật quân sự độc đáo của Việt Nam | Kỷ lục quân sự Video bvthieu
Tháo lắp và cấu tạo khẩu súng AK Video bvthieu
Các bộ phận của AK 47 Video bvthieu
Kỹ thuật tháo súng Video bvthieu
Tai lieu HP3 GDQP,AN.2016.doc Tài liệu bvthieu
Tai lieu hoc tap HP4.doc Tài liệu bvthieu
Những loại vũ khí đặc biệt do Quân đội Việt Nam chế tạo | Khoa học Quân sự Video bvthieu
Tìm hiểu về các hệ thống phòng không di động của Việt Nam Video bvthieu
Những vũ khí mạnh nhất của Việt Nam khiến các cường quốc phải khiếp sợ !! Video bvthieu
Quân đội Việt Nam qua các cuộc diễn tập quy mô lớn Video bvthieu
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.