Bài giảng môn Tin học kế toán
Thông tin khóa học
Nhóm Ngành Kinh Tế
1 Giáo viên
77 Học viên
13 Nội dung
Khóa học này chưa có mô tả
Tên giáo viên Vai trò Số nội dung
Bùi Văn Thiệu Chủ khóa học 13
Tên nội dung Kiểu nội dung Người tạo
Mở đầu Video bvthieu
Bài 1 Video bvthieu
Bài 2 Video bvthieu
Bài 3 ( phần 1) Video bvthieu
Bài 3 ( Phần 2) Video bvthieu
Bài 4 ( Phần 1) Video bvthieu
Bài 4 ( Phần 2) Video bvthieu
Bài 4 ( Phần 3) Video bvthieu
Bài 5 Video bvthieu
Bài 6 Video bvthieu
Bài 7 Video bvthieu
Bài 8 ( Phần 1) Video bvthieu
Bài 8 ( Phần 2) Video bvthieu
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.