Mô đun: Nghiệp vụ văn thư
Thông tin khóa học
Sơ Cấp Nghề
1 Giáo viên
7 Học viên
1 Nội dung
Khóa học này chưa có mô tả
Tên giáo viên Vai trò Số nội dung
Bùi Văn Thiệu Chủ khóa học 1
Tên nội dung Kiểu nội dung Người tạo
brief_57326_20170908141506_GT Van thu.pdf Tài liệu bvthieu
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.