Mô đun: Vốn Tài Liệu
Thông tin khóa học
Sơ Cấp Nghề
1 Giáo viên
7 Học viên
2 Nội dung
Khóa học này chưa có mô tả
Tên giáo viên Vai trò Số nội dung
Bùi Văn Thiệu Chủ khóa học 2
Tên nội dung Kiểu nội dung Người tạo
giao_trinh_phat_trien_von_tai_lieu_trong_thu_vien_va_co_quan_thong_tin_phan_1.pdf Tài liệu bvthieu
phan_2.pdf Tài liệu bvthieu
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.